Trang chủ » Xổ số miền bắc 100 ngày

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 23/05/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 13182
Giải nhất 64473
Giải nhì 58976 80232
Giải ba 65555 53210 45207
14837 11304 47605
Giải tư 1946 6656 2147 6690
Giải năm 2484 5860 7889
6268 2267 8394
Giải sáu 272 701 862
Giải bảy 51 87 41 60
Đầu Loto
0 1;4;5;7;
1
2
3 2;7;
4 1;6;7;
5 1;5;6;
6 2;7;8;
7 2;3;6;
8 2; 4;7;9;
9 4;
Đuôi Loto
0 1;6;6;9;
1 4;5;
2 3;6;7;8;
3 7;
4 8;9;
5 5;
6 4;5;7;
7 3;4;6;8;
8 6;
9 8;

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 22/05/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 39397
Giải nhất 45487
Giải nhì 31476 00040
Giải ba 47830 45608 32162
70312 68143 75822
Giải tư 0668 1475 4436 5595
Giải năm 1774 6655 7678
7745 1426 4108
Giải sáu 126 617 344
Giải bảy 06 61 62 64
Đầu Loto
0 6;8;8;
1 2;7;
2 2;6;6;
3 6;
4 3;4;5;
5 5;
6 1;2;2;4;8;
7 4;5;6;8;
8 7;
9 5;7;
Đuôi Loto
0 3;4;
1 6;
2 1;2;6;6;
3 4;
4 4;6;7;
5 4;5;7;9;
6 2;2;3;7;
7 1;8;9;
8 6;7;
9

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 21/05/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 55200
Giải nhất 18539
Giải nhì 69018 79701
Giải ba 77775 27106 44932
69463 49358 74462
Giải tư 6188 9885 3428 9737
Giải năm 1245 1061 4589
0309 8867 2047
Giải sáu 832 502 909
Giải bảy 79 73 50 87
Đầu Loto
0 1;2;6;9;9;
1 8;
2 8;
3 2;2;7;9;
4 5;7;
5 8;
6 1;2;3;7;
7 3;5;9;
8 5;7;8;9;
9
Đuôi Loto
0 5;
1 6;
2 3;3;6;
3 6;7;
4
5 4;7;8;
6
7 3;4;6;8;
8 1;2;5;8;
9 3;7;8;

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 20/05/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 05966
Giải nhất 60275
Giải nhì 72725 90891
Giải ba 56652 91186 16367
64845 09049 06322
Giải tư 0220 6622 9353 0452
Giải năm 9510 9372 3898
4781 9369 2390
Giải sáu 695 561 208
Giải bảy 24 50 89 52
Đầu Loto
0 8;
1
2 2;2;4;5;
3
4 5;9;
5 2;2;2;3;
6 1;6; 7;9;
7 2;5;
8 1;6;9;
9 1;5;8;
Đuôi Loto
0 1;2;5;9;
1 6;8;9;
2 2;2;5;5;5;7;
3 5;
4 2;
5 2;4;7;9;
6 6; 8;
7 6;
8 9;
9 4;6;8;

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 19/05/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 14478
Giải nhất 08543
Giải nhì 83125 92133
Giải ba 92796 76639 97895
59002 03268 78862
Giải tư 0077 1962 4824 8339
Giải năm 9892 6035 5510
5769 1348 4280
Giải sáu 198 786 996
Giải bảy 68 85 05 96
Đầu Loto
0 2;5;
1
2 4;5;
3 3;5;9;9;
4 3;8;
5
6 2;2;8;8;9;
7 7;8;
8 5;6;
9 2;5;6;6;6;8;
Đuôi Loto
0 1;8;
1
2 6;6;9;
3 3;4;
4 2;
5 2;3;8;9;
6 8;9;9;9;
7 7;
8 4;6;6;7; 9;
9 3;3;6;

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 18/05/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 91322
Giải nhất 34422
Giải nhì 54587 91207
Giải ba 65370 28969 87605
86304 25261 47953
Giải tư 8722 3565 3622 9776
Giải năm 9794 6034 3664
4804 5847 1109
Giải sáu 439 382 725
Giải bảy 17 18 19 80
Đầu Loto
0 4;4;5;7;9;
1 7;8;9;
2 2; 2;2;2;5;
3 4;9;
4 7;
5 3;
6 1;4;5;9;
7 6;
8 2;7;
9 4;
Đuôi Loto
0 7;8;
1 6;
2 2; 2;2;2;8;
3 5;
4 3;6;9;
5 2;6;
6 7;
7 1;4;8;
8 1;
9 1;3;6;

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 17/05/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 51468
Giải nhất 36545
Giải nhì 25740 88471
Giải ba 71270 59190 24080
02738 14554 91467
Giải tư 1610 7280 1449 3711
Giải năm 1990 2823 4099
1531 0662 6554
Giải sáu 811 467 195
Giải bảy 45 41 62 32
Đầu Loto
0
1 1;1;
2 3;
3 1;2;8;
4 1;5;5;9;
5 4;4;
6 2;2;7;7;8;
7 1;
8
9 5;9;
Đuôi Loto
0 1;4;7;8;8;9;9;
1 1;1;3;4;7;
2 3;6;6;
3 2;
4 5;5;
5 4;4;9;
6
7 6;6;
8 3;6;
9 4;9;

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 16/05/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 61034
Giải nhất 71290
Giải nhì 62348 50106
Giải ba 88442 20468 98125
52900 60651 31992
Giải tư 2338 9068 9944 8906
Giải năm 2052 1282 6872
1395 3593 8574
Giải sáu 165 824 844
Giải bảy 30 92 09 25
Đầu Loto
0 6;6;9;
1
2 4;5;5;
3 4; 8;
4 2;4;4;8;
5 1;2;
6 5;8;8;
7 2;4;
8 2;
9 2;2;3;5;
Đuôi Loto
0 3;9;
1 5;
2 4;5;7;8;9;9;
3 9;
4 2;3; 4;4;7;
5 2;2;6;9;
6
7
8 3;4;6;6;
9

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 15/05/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 06926
Giải nhất 62025
Giải nhì 01409 55964
Giải ba 06652 08021 58498
38040 60194 51612
Giải tư 9231 5633 3688 2553
Giải năm 1388 2016 7652
8917 9212 7390
Giải sáu 336 470 610
Giải bảy 89 29 30 72
Đầu Loto
0 9;
1 2;2;6;7;
2 1;5;6; 9;
3 1;3;6;
4
5 2;2;3;
6 4;
7 2;
8 8;8;9;
9 4;8;
Đuôi Loto
0 1;3;4;7;9;
1 2;3;
2 1;1;5;5;7;
3 3;5;
4 6;9;
5 2;
6 1;2; 3;
7 1;
8 8;8;9;
9 2;8;

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 14/05/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 16880
Giải nhất 28703
Giải nhì 39525 63916
Giải ba 15096 08691 26638
16518 93526 28481
Giải tư 8610 7148 0858 1031
Giải năm 1597 2914 5213
4645 6661 9199
Giải sáu 934 848 328
Giải bảy 66 63 45 65
Đầu Loto
0 3;
1 3;4;6;8;
2 5;6;8;
3 1;4;8;
4 5;5;8;8;
5 8;
6 1;3;5;6;
7
8 1;
9 1;6;7;9;
Đuôi Loto
0 1;8;
1 3;6;8;9;
2
3 1;6;
4 1;3;
5 2;4;4;6;
6 1;2;6;9;
7 9;
8 1;2;3;4;4;5;
9 9;

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 13/05/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 84396
Giải nhất 64440
Giải nhì 12844 84462
Giải ba 39690 88306 54902
80590 37165 66935
Giải tư 3100 7913 8862 4260
Giải năm 8127 9549 6572
7683 7337 1419
Giải sáu 007 667 359
Giải bảy 63 62 20 26
Đầu Loto
0 2;6;7;
1 3;9;
2 6;7;
3 5;7;
4 4;9;
5 9;
6 2;2;2;3;5;7;
7 2;
8 3;
9 6;
Đuôi Loto
0 2;4;6;9;9;
1
2 6;6;6;7;
3 1;6;8;
4 4;
5 3;6;
6 2;9;
7 2;3;6;
8
9 1;4;5;

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 12/05/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 54105
Giải nhất 06147
Giải nhì 74859 97508
Giải ba 73957 99482 89320
24590 26706 66538
Giải tư 7963 9465 0076 7088
Giải năm 5862 9352 0691
2480 1519 4340
Giải sáu 751 430 989
Giải bảy 75 33 21 97
Đầu Loto
0 5; 6;8;
1 9;
2 1;
3 3;8;
4 7;
5 1;2;7;9;
6 2;3;5;
7 5;6;
8 2;8;9;
9 1;7;
Đuôi Loto
0 2;3;4;8;9;
1 2;5;9;
2 5;6;8;
3 3;6;
4
5 6;7;
6 7;
7 4;5;9;
8 3;8;
9 1;5;8;

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 11/05/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 98076
Giải nhất 10832
Giải nhì 34069 56100
Giải ba 99345 21382 23746
71599 25382 85169
Giải tư 0930 1587 9302 2080
Giải năm 0506 4079 4286
6281 9650 6402
Giải sáu 526 321 995
Giải bảy 64 52 00 77
Đầu Loto
0 2;2;6;
1
2 1;6;
3 2;
4 5;6;
5 2;
6 4;9;9;
7 6; 7;9;
8 1;2;2;6;7;
9 5;9;
Đuôi Loto
0 3;5;8;
1 2;8;
2 3;5;8;8;
3
4 6;
5 4;9;
6 2;4;7; 8;
7 7;8;
8
9 6;6;7;9;

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 10/05/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 7 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 78736
Giải nhất 18262
Giải nhì 50955 32467
Giải ba 23671 36298 05252
86570 16030 92419
Giải tư 9864 2396 4270 9528
Giải năm 3814 6159 4915
6569 5975 3971
Giải sáu 157 788 615
Giải bảy 61 25 40 81
Đầu Loto
0
1 4;5;5;9;
2 5;8;
3 6;
4
5 2;5;7;9;
6 1;2;4;7;9;
7 1;1;5;
8 1;8;
9 6;8;
Đuôi Loto
0 3;4;7;7;
1 6;7;7;8;
2 5;6;
3
4 1;6;
5 1;1;2;5;7;
6 3; 9;
7 5;6;
8 2;8;9;
9 1;5;6;

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 09/05/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 60325
Giải nhất 15349
Giải nhì 32360 62341
Giải ba 75210 62356 51398
75745 57573 85987
Giải tư 1468 8155 2344 3177
Giải năm 4101 1314 6459
5476 3361 9112
Giải sáu 358 053 489
Giải bảy 34 30 62 71
Đầu Loto
0 1;
1 2;4;
2 5;
3 4;
4 1;4;5;9;
5 3;5;6;8;9;
6 1;2;8;
7 1;3;6;7;
8 7;9;
9 8;
Đuôi Loto
0 1;3;6;
1 4;6;7;
2 1;6;
3 5;7;
4 1;3;4;
5 2; 4;5;
6 5;7;
7 7;8;
8 5;6;9;
9 4;5;8;

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 08/05/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 56095
Giải nhất 97809
Giải nhì 58525 99356
Giải ba 37066 79058 17319
80729 82947 25743
Giải tư 3094 2057 5210 6852
Giải năm 3379 9322 9426
1998 7384 9935
Giải sáu 963 856 373
Giải bảy 07 22 24 10
Đầu Loto
0 7;9;
1 9;
2 2;2;4;5;6;9;
3 5;
4 3;7;
5 2;6;6;7;8;
6 3;6;
7 3;9;
8 4;
9 4;5; 8;
Đuôi Loto
0 1;1;
1
2 2;2;5;
3 4;6;7;
4 2;8;9;
5 2;3;9;
6 2;5;5;6;
7 4;5;
8 5;9;
9 1;2;7;

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 07/05/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 12317
Giải nhất 81118
Giải nhì 75679 55486
Giải ba 53640 11641 98550
51697 35757 58353
Giải tư 4876 8039 6393 9366
Giải năm 1073 9098 6376
6149 3473 0458
Giải sáu 004 560 330
Giải bảy 28 17 01 22
Đầu Loto
0 1;4;
1 7; 7;8;
2 2;8;
3 9;
4 1;9;
5 3;7;8;
6 6;
7 3;3;6;6;9;
8 6;
9 3;7;8;
Đuôi Loto
0 3;4;5;6;
1 4;
2 2;
3 5;7;7;9;
4
5
6 6;7;7;8;
7 1; 1;5;9;
8 1;2;5;9;
9 3;4;7;

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 06/05/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 87661
Giải nhất 22441
Giải nhì 18944 47884
Giải ba 62669 61032 64782
29258 00675 55196
Giải tư 6456 6301 0711 9193
Giải năm 5000 1334 5056
5124 3581 8603
Giải sáu 322 497 371
Giải bảy 45 32 98 67
Đầu Loto
0 1;3;
1 1;
2 2;4;
3 2;2;4;
4 1;4;5;
5 6;6;8;
6 1; 7;9;
7 1;5;
8 1;2;4;
9 3;6;7;8;
Đuôi Loto
0
1 1;4;6; 7;8;
2 2;3;3;8;
3 9;
4 2;3;4;8;
5 4;7;
6 5;5;9;
7 6;9;
8 5;9;
9 6;

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 05/05/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 80183
Giải nhất 07373
Giải nhì 48867 30896
Giải ba 17520 86768 30554
76145 87183 83127
Giải tư 7227 6852 1236 9205
Giải năm 5395 1882 5795
5573 3815 0478
Giải sáu 889 493 030
Giải bảy 67 22 52 63
Đầu Loto
0 5;
1 5;
2 2;7;7;
3 6;
4 5;
5 2;2;4;
6 3;7;7;8;
7 3;3;8;
8 2;3; 3;9;
9 3;5;5;6;
Đuôi Loto
0 2;3;
1
2 2;5;5;8;
3 6;7;7;8; 8;9;
4 5;
5 1;4;9;9;
6 3;9;
7 2;2;6;6;
8 6;7;
9 8;

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 04/05/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 90869
Giải nhất 86258
Giải nhì 96303 01790
Giải ba 13869 54572 71317
12810 47525 03020
Giải tư 0761 4562 7833 0419
Giải năm 6674 2830 5075
6867 0477 9992
Giải sáu 950 395 845
Giải bảy 12 28 32 55
Đầu Loto
0 3;
1 2;7;9;
2 5;8;
3 2;3;
4 5;
5 5;8;
6 1;2;7;9; 9;
7 2;4;5;7;
8
9 2;5;
Đuôi Loto
0 1;2;3;5;9;
1 6;
2 1;3;6;7;9;
3 3;
4 7;
5 2;4;5;7;9;
6
7 1;6;7;
8 2;5;
9 1;6; 6;

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 03/05/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 64857
Giải nhất 31913
Giải nhì 20095 44000
Giải ba 92069 67021 52931
48277 11046 89999
Giải tư 1085 3878 8682 2686
Giải năm 5611 0078 5218
2300 4982 1733
Giải sáu 245 377 183
Giải bảy 57 98 89 43
Đầu Loto
0
1 1;3;8;
2 1;
3 1;3;
4 3;5;6;
5 7; 7;
6 9;
7 7;7;8;8;
8 2;2;3;5;6;9;
9 5;8;9;
Đuôi Loto
0
1 1;2;3;
2 8;8;
3 1;3;4;8;
4
5 4;8;9;
6 4;8;
7 5; 5;7;7;
8 1;7;7;9;
9 6;8;9;

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 02/05/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 27567
Giải nhất 98924
Giải nhì 51863 96125
Giải ba 32394 64549 84234
20036 87618 89421
Giải tư 7865 6190 9540 9899
Giải năm 1929 1291 3732
4499 0501 0023
Giải sáu 237 365 872
Giải bảy 39 63 74 20
Đầu Loto
0 1;
1 8;
2 1;3;4;5;9;
3 2;4;6;7;9;
4 9;
5
6 3;3;5;5;7;
7 2;4;
8
9 1;4;9;9;
Đuôi Loto
0 2;4;9;
1 2;9;
2 3;7;
3 2;6;6;
4 2;3;7;9;
5 2;6;6;
6 3;
7 3;6;
8 1;
9 2;3;4;9;9;

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 01/05/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 72031
Giải nhất 10292
Giải nhì 46130 26589
Giải ba 90676 42039 96046
05589 71405 98943
Giải tư 7618 6107 6935 4766
Giải năm 2832 7333 5398
2863 9727 6282
Giải sáu 476 452 577
Giải bảy 95 61 60 97
Đầu Loto
0 5;7;
1 8;
2 7;
3 1; 2;3;5;9;
4 3;6;
5 2;
6 1;3;6;
7 6;6;7;
8 2;9;9;
9 2;5;7;8;
Đuôi Loto
0 3;6;
1 3; 6;
2 3;5;8;9;
3 3;4;6;
4
5 3;9;
6 4;6;7;7;
7 2;7;9;
8 1;9;
9 3;8;8;

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 30/04/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 44624
Giải nhất 05886
Giải nhì 75181 44812
Giải ba 09211 39887 51882
98592 13100 35623
Giải tư 3810 5366 3352 3783
Giải năm 9442 7335 4865
8702 9454 0153
Giải sáu 064 111 819
Giải bảy 47 59 54 28
Đầu Loto
0 2;
1 1;1;2;9;
2 3;4; 8;
3 5;
4 2;7;
5 2;3;4;4;9;
6 4;5;6;
7
8 1;2;3;6;7;
9 2;
Đuôi Loto
0 1;
1 1;1;8;
2 1;4;5;8;9;
3 2;5;8;
4 2; 5;5;6;
5 3;6;
6 6;8;
7 4;8;
8 2;
9 1;5;

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 29/04/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 15877
Giải nhất 86391
Giải nhì 81274 81676
Giải ba 90575 32048 64302
41745 95540 13428
Giải tư 1937 2689 1242 1612
Giải năm 8518 0804 5532
3564 2859 5321
Giải sáu 460 330 803
Giải bảy 08 61 03 82
Đầu Loto
0 2;3;3;4;8;
1 2;8;
2 1;8;
3 2;7;
4 2;5;8;
5 9;
6 1;4;
7 4;5;6;7;
8 2;9;
9 1;
Đuôi Loto
0 3;4;6;
1 2;6;9;
2 1;3;4;8;
3
4 6;7;
5 4;7;
6 7;
7 3;7;
8 1;2;4;
9 5;8;

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 28/04/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 37696
Giải nhất 21957
Giải nhì 22046 36692
Giải ba 64560 66075 18325
29166 09527 99349
Giải tư 8645 6772 3361 2640
Giải năm 4773 5555 6771
6035 9625 1386
Giải sáu 601 374 875
Giải bảy 79 73 02 95
Đầu Loto
0 1;2;
1
2 5;5;7;
3 5;
4 5;6;9;
5 5;7;
6 1;6;
7 1;2;3;3;4;5;5;9;
8 6;
9 2;5;6;
Đuôi Loto
0 4;6;
1 6;7;
2 7;9;
3 7;7;
4 7;
5 2;2;3;4;5;7;7;9;
6 4;6;8;9;
7 2;5;
8
9 4;7;

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 27/04/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 25842
Giải nhất 31827
Giải nhì 51849 73421
Giải ba 08418 64960 34316
24391 16970 95866
Giải tư 9943 8648 2356 6102
Giải năm 1611 8897 8947
2599 7671 9757
Giải sáu 380 430 919
Giải bảy 93 89 25 35
Đầu Loto
0 2;
1 1;6;8;9;
2 1;5;7;
3 5;
4 2; 3;7;8;9;
5 6;7;
6 6;
7 1;
8 9;
9 1;3;7;9;
Đuôi Loto
0 3;6;7;8;
1 1;2;7;9;
2 4;
3 4;9;
4
5 2;3;
6 1;5;6;
7 2;4;5;9;
8 1;4;
9 1;4;8;9;

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 26/04/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 57620
Giải nhất 82135
Giải nhì 88910 47085
Giải ba 31718 65482 84174
34977 84592 37002
Giải tư 6912 2359 7064 9067
Giải năm 0230 3557 4878
4292 3179 3749
Giải sáu 551 477 460
Giải bảy 19 93 77 37
Đầu Loto
0 2;
1 2;8;9;
2
3 5;7;
4 9;
5 1;7;9;
6 4;7;
7 4;7;7;7;8;9;
8 2;5;
9 2;2;3;
Đuôi Loto
0 1;2; 3;6;
1 5;
2 1;8;9;9;
3 9;
4 6;7;
5 3;8;
6
7 3;5;6;7;7;7;
8 1;7;
9 1;4;5;7;

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 25/04/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 36594
Giải nhất 90713
Giải nhì 48830 35403
Giải ba 24376 63350 49922
46764 82390 56362
Giải tư 0777 9136 6698 2988
Giải năm 7581 7323 4178
9700 7530 1657
Giải sáu 095 465 777
Giải bảy 08 62 71 60
Đầu Loto
0 3;8;
1 3;
2 2;3;
3 6;
4
5 7;
6 2;2;4;5;
7 1;6;7;7;8;
8 1;8;
9 4; 5;8;
Đuôi Loto
0 3;3;5;6;9;
1 7;8;
2 2;6;6;
3 1;2;
4 6;9;
5 6;9;
6 3;7;
7 5;7;7;
8 7;8;9;
9

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 24/04/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 69952
Giải nhất 12165
Giải nhì 74557 28269
Giải ba 17544 31458 29961
71554 18326 20760
Giải tư 6441 9828 9610 1054
Giải năm 3082 9422 4364
8493 2653 5224
Giải sáu 382 567 101
Giải bảy 82 60 50 47
Đầu Loto
0 1;
1
2 2;4;6;8;
3
4 1;4;7;
5 2; 3;4;4;7;8;
6 1;4;5;7;9;
7
8 2;2;2;
9 3;
Đuôi Loto
0 1;5;6;6;
1 4;6;
2 2;5; 8;8;8;
3 5;9;
4 2;4;5;5;6;
5 6;
6 2;
7 4;5;6;
8 2;5;
9 6;

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 23/04/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 12681
Giải nhất 26928
Giải nhì 84568 79326
Giải ba 60597 77441 98277
62191 30322 97918
Giải tư 5890 9394 6338 8901
Giải năm 4916 9771 1007
2806 5292 8652
Giải sáu 815 466 192
Giải bảy 33 16 08 17
Đầu Loto
0 1;6;7;8;
1 5;6;6;7;8;
2 2;6;8;
3 3;8;
4 1;
5 2;
6 6;8;
7 1;7;
8 1;
9 1;2;2;4;7;
Đuôi Loto
0 9;
1 4;7;8; 9;
2 2;5;9;9;
3 3;
4 9;
5 1;
6 1;1;2;6;
7 1;7;9;
8 1;2;3;6;
9

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 22/04/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 15525
Giải nhất 29914
Giải nhì 83400 68369
Giải ba 96522 74106 84523
66484 76563 65685
Giải tư 7662 3493 5151 9395
Giải năm 6856 6643 1321
4108 2153 6831
Giải sáu 369 495 636
Giải bảy 82 93 79 37
Đầu Loto
0 6;8;
1 4;
2 1;2;3;5;
3 1;6;7;
4 3;
5 1;3;6;
6 2;3;9;9;
7 9;
8 2;4;5;
9 3;3;5;5;
Đuôi Loto
0
1 2;3;5;
2 2;6;8;
3 2;4;5;6;9;9;
4 1;8;
5 2; 8;9;9;
6 3;5;
7 3;
8
9 6;6;7;

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 21/04/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 19980
Giải nhất 85986
Giải nhì 47577 69280
Giải ba 98092 25825 81059
57932 33830 71715
Giải tư 5543 1384 6975 5836
Giải năm 2326 4322 0703
7162 4509 0470
Giải sáu 191 392 571
Giải bảy 11 59 91 39
Đầu Loto
0 3;9;
1 1;5;
2 2;5;6;
3 2;6;9;
4 3;
5 9;9;
6 2;
7 1;5;7;
8 4;6;
9 1;1;2;2;
Đuôi Loto
0 3;7;8; 8;
1 1;7;9;9;
2 2;3;6;9;9;
3 4;
4 8;
5 1;2;7;
6 2;3;8;
7 7;
8
9 3;5;5;

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 20/04/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 29379
Giải nhất 29822
Giải nhì 24933 27395
Giải ba 63254 65829 39579
26917 20063 91422
Giải tư 9186 1763 9385 1320
Giải năm 5451 3289 0892
4290 1448 7357
Giải sáu 899 689 390
Giải bảy 05 60 99 33
Đầu Loto
0 5;
1 7;
2 2;2;9;
3 3;3;
4 8;
5 1;4;7;
6 3;3;
7 9; 9;
8 5;6;9;9;
9 2;5;9;9;
Đuôi Loto
0 2;6;9;9;
1 5;
2 2;2;9;
3 3;3;6;6;
4 5;
5 8;9;
6 8;
7 1;5;
8 4;
9 2;7; 7;8;8;9;9;

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 19/04/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 26592
Giải nhất 38838
Giải nhì 43774 91819
Giải ba 08758 63771 15724
91314 86959 47543
Giải tư 1370 7010 5792 5856
Giải năm 9957 5245 8757
2019 4132 6316
Giải sáu 222 106 949
Giải bảy 71 26 85 23
Đầu Loto
0 6;
1 4;6;9;9;
2 2;3;4;6;
3 2;8;
4 3;5;9;
5 6;7;7;8;9;
6
7 1;1;4;
8 5;
9 2; 2;
Đuôi Loto
0 1;7;
1 7;7;
2 2;3;9; 9;
3 2;4;
4 1;2;7;
5 4;8;
6 1;2;5;
7 5;5;
8 3;5;
9 1;1;4;5;

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 18/04/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 62904
Giải nhất 16351
Giải nhì 92109 84405
Giải ba 50215 82326 54744
81157 60946 93661
Giải tư 7880 3573 0916 9336
Giải năm 9443 9241 5284
9798 4277 7296
Giải sáu 591 346 154
Giải bảy 69 52 95 37
Đầu Loto
0 4; 5;9;
1 5;6;
2 6;
3 6;7;
4 1;3;4;6;6;
5 1;2;4;7;
6 1;9;
7 3;7;
8 4;
9 1;5;6;8;
Đuôi Loto
0 8;
1 4;5;6;9;
2 5;
3 4;7;
4 4;5;8;
5 1;9;
6 1;2;3;4;4;9;
7 3;5;7;
8 9;
9 6;

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 17/04/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 90289
Giải nhất 19874
Giải nhì 24789 50177
Giải ba 84160 84250 66154
14306 03341 85969
Giải tư 3241 9829 9103 6240
Giải năm 5674 7671 0218
3300 5133 6434
Giải sáu 317 228 892
Giải bảy 47 40 90 27
Đầu Loto
0 3;6;
1 7;8;
2 7;8;9;
3 3;4;
4 1;1;7;
5 4;
6 9;
7 1;4;4;7;
8 9; 9;
9 2;
Đuôi Loto
0 4;4;5;6;9;
1 4;4;7;
2 9;
3 3;
4 3;5;7;7;
5
6
7 1;2;4;7;
8 1;2;
9 2;6;8; 8;

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 16/04/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 96850
Giải nhất 66671
Giải nhì 51310 74053
Giải ba 36642 19172 58381
14433 62816 92024
Giải tư 4787 8217 7761 0665
Giải năm 8452 0869 3282
0710 4804 7663
Giải sáu 366 886 216
Giải bảy 12 51 91 18
Đầu Loto
0 4;
1 2;6;6;7;8;
2 4;
3 3;
4 2;
5 1;2;3;
6 1;3;5;6;9;
7 1;2;
8 1;2;6;7;
9 1;
Đuôi Loto
0 1;1;5;
1 5;6;7;8;9;
2 1;4;5;7;8;
3 3;5;6;
4 2;
5 6;
6 1;1;6;8;
7 1;8;
8 1;
9 6;

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 15/04/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 99369
Giải nhất 13829
Giải nhì 59861 27481
Giải ba 65303 77704 89049
50013 34525 33222
Giải tư 3926 0546 2651 3393
Giải năm 0937 3884 1948
1679 9105 2079
Giải sáu 334 673 600
Giải bảy 54 33 98 29
Đầu Loto
0 3;4;5;
1 3;
2 2;5;6;9;9;
3 3;4;7;
4 6;8;9;
5 1;4;
6 1;9;
7 3;9;9;
8 1;4;
9 3;8;
Đuôi Loto
0
1 5;6;8;
2 2;
3 1;3;7;9;
4 3;5;8;
5 2;
6 2;4;
7 3;
8 4;9;
9 2;2;4;6; 7;7;

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 14/04/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 71396
Giải nhất 20801
Giải nhì 73470 83615
Giải ba 59318 54657 90221
19494 20418 77848
Giải tư 2581 6371 8850 1300
Giải năm 0309 2342 1961
6616 5569 5870
Giải sáu 496 635 489
Giải bảy 52 22 89 90
Đầu Loto
0 1;9;
1 5;6;8;8;
2 1;2;
3 5;
4 2;8;
5 2;7;
6 1;9;
7 1;
8 1;9;9;
9 4;6; 6;
Đuôi Loto
0 5;7;7;9;
1 2;6;7;8;
2 2;4;5;
3
4 9;
5 1;3;
6 1;9; 9;
7 5;
8 1;1;4;
9 6;8;8;

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 13/04/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 90649
Giải nhất 71212
Giải nhì 55720 56680
Giải ba 64761 94392 09089
57015 06920 83467
Giải tư 1452 5230 5083 2320
Giải năm 4090 8241 0310
6378 1575 3896
Giải sáu 756 690 503
Giải bảy 58 28 35 64
Đầu Loto
0 3;
1 2;5;
2 8;
3 5;
4 1;9;
5 2;6;8;
6 1;4;7;
7 5;8;
8 3;9;
9 2;6;
Đuôi Loto
0 1;2;2;2;3;8;9;9;
1 4;6;
2 1;5;9;
3 8;
4 6;
5 1;3;7;
6 5;9;
7 6;
8 2;5;7;
9 4; 8;

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 12/04/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 12073
Giải nhất 92837
Giải nhì 28622 02259
Giải ba 53010 14391 79427
13247 76972 60599
Giải tư 6594 5821 6858 2983
Giải năm 0993 5483 8027
6916 5213 4770
Giải sáu 850 036 185
Giải bảy 27 83 16 80
Đầu Loto
0
1 3;6;6;
2 1;2;7;7;7;
3 6;7;
4 7;
5 8;9;
6
7 2;3;
8 3;3;3;5;
9 1;3;4;9;
Đuôi Loto
0 1;5;7;8;
1 2;9;
2 2;7;
3 1;7; 8;8;8;9;
4 9;
5 8;
6 1;1;3;
7 2;2;2;3;4;
8 5;
9 5;9;

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 11/04/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 69356
Giải nhất 22552
Giải nhì 35140 15293
Giải ba 35010 28133 33342
65578 74436 57981
Giải tư 4851 2761 8993 3587
Giải năm 6909 2693 2363
1750 3328 7628
Giải sáu 753 388 635
Giải bảy 73 80 42 86
Đầu Loto
0 9;
1
2 8;8;
3 3;5;6;
4 2;2;
5 1;2;3;6;
6 1;3;
7 3;8;
8 1;6;7;8;
9 3;3;3;
Đuôi Loto
0 1;4;5;8;
1 5;6;8;
2 4;4;5;
3 3;5;6;7;9;9;9;
4
5 3;
6 3;5; 8;
7 8;
8 2;2;7;8;
9

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 10/04/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 14138
Giải nhất 62724
Giải nhì 54157 96213
Giải ba 14362 89770 55669
50544 04462 48939
Giải tư 4062 5079 6608 7155
Giải năm 7402 1236 4922
4421 2178 9253
Giải sáu 552 247 722
Giải bảy 12 45 75 97
Đầu Loto
0 2;8;
1 2;3;
2 1;2;2;4;
3 6;8; 9;
4 4;5;7;
5 2;3;5;7;
6 2;2;2;9;
7 5;8;9;
8
9 7;
Đuôi Loto
0 7;
1 2;
2 1;2;2;5;6;6;6;
3 1;5;
4 2;4;
5 4;5;7;
6 3;
7 4;5;9;
8 3; 7;
9 3;6;7;

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 09/04/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 16510
Giải nhất 57524
Giải nhì 46210 99866
Giải ba 59326 97595 41257
02724 00969 52074
Giải tư 0760 1668 3313 3684
Giải năm 6299 7898 4768
6210 3355 4816
Giải sáu 717 130 568
Giải bảy 69 62 27 41
Đầu Loto
0
1 3;6;7;
2 4;4;6;7;
3
4 1;
5 5;7;
6 2;6;8;8;8;9;9;
7 4;
8 4;
9 5;8;9;
Đuôi Loto
0 1; 1;1;3;6;
1 4;
2 6;
3 1;
4 2;2;7;8;
5 5;9;
6 1;2;6;
7 1;2;5;
8 6;6;6;9;
9 6;6;9;

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 08/04/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 30147
Giải nhất 37755
Giải nhì 61413 89550
Giải ba 20904 51761 51163
31983 91022 78447
Giải tư 5498 3294 6720 2059
Giải năm 4679 0615 6473
3807 2132 0360
Giải sáu 567 190 316
Giải bảy 15 61 05 32
Đầu Loto
0 4;5;7;
1 3;5;5;6;
2 2;
3 2;2;
4 7; 7;
5 5;9;
6 1;1;3;7;
7 3;9;
8 3;
9 4;8;
Đuôi Loto
0 2;5;6;9;
1 6;6;
2 2;3;3;
3 1;6;7;8;
4 9;
5 1;1;5;
6 1;
7 4; 4;6;
8 9;
9 5;7;

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 07/04/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 93374
Giải nhất 18300
Giải nhì 59549 37037
Giải ba 74266 07569 23624
78397 06513 35761
Giải tư 1734 8632 0757 2118
Giải năm 7324 2369 6427
8196 1825 4339
Giải sáu 185 275 044
Giải bảy 65 17 72 50
Đầu Loto
0
1 3;7;8;
2 4;4;5;7;
3 2;4;7;9;
4 4;9;
5 7;
6 1;5;6;9;9;
7 2;4; 5;
8 5;
9 6;7;
Đuôi Loto
0 5;
1 6;
2 3;7;
3 1;
4 2;2;3;4;7;
5 2;6;7;8;
6 6;9;
7 1;2;3;5;9;
8 1;
9 3;4;6;6;

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 06/04/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 00312
Giải nhất 44708
Giải nhì 88283 64571
Giải ba 91798 21146 05250
09523 92549 73943
Giải tư 1449 2399 7871 7371
Giải năm 5848 3389 9405
8301 7420 2661
Giải sáu 142 732 198
Giải bảy 21 59 95 03
Đầu Loto
0 1;3;5;8;
1 2;
2 1;3;
3 2;
4 2;3;6;8;9;9;
5 9;
6 1;
7 1;1;1;
8 3;9;
9 5;8;8;9;
Đuôi Loto
0 2;5;
1 2;6;7;7;7;
2 1; 3;4;
3 2;4;8;
4
5 9;
6 4;
7
8 4;9;9;
9 4;4;5;8;9;

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 05/04/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 7 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 72666
Giải nhất 96992
Giải nhì 52918 21197
Giải ba 21034 45765 73219
29010 02370 06089
Giải tư 0372 6291 4099 0369
Giải năm 7007 0315 6233
7010 2611 6123
Giải sáu 270 306 325
Giải bảy 05 13 49 19
Đầu Loto
0 5;6;7;
1 1;3;5;8;9;9;
2 3;5;
3 3;4;
4 9;
5
6 5;6; 9;
7 2;
8 9;
9 1;2;7;9;
Đuôi Loto
0 1;1;7;7;
1 1;9;
2 7;9;
3 1;2;3;
4 3;
5 1;2;6;
6 6;
7 9;
8 1;
9 1;1;4;6;8;9;

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 04/04/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 69389
Giải nhất 34052
Giải nhì 48091 95190
Giải ba 28642 87265 12540
99128 22291 24399
Giải tư 6903 4457 3278 6776
Giải năm 4578 6228 5858
0611 4540 7296
Giải sáu 788 031 386
Giải bảy 01 42 65 89
Đầu Loto
0 1;3;
1 1;
2 8;8;
3 1;
4 2;2;
5 2;7;8;
6 5;5;
7 6;8;8;
8 6;8;9; 9;
9 1;1;6;9;
Đuôi Loto
0 4;4;9;
1 1;3;9;9;
2 4;4;5;
3
4
5 6;6;
6 7;8;9;
7 5;
8 2;2;5;7;7;8;
9 8; 8;9;

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 03/04/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 67364
Giải nhất 05538
Giải nhì 43309 50971
Giải ba 42539 81311 58310
75139 27406 83349
Giải tư 1179 2067 4473 0517
Giải năm 3595 0881 7332
8196 3209 2509
Giải sáu 732 624 838
Giải bảy 93 94 15 22
Đầu Loto
0 6;9;9;9;
1 1;5;7;
2 2;4;
3 2;2;8;8;9;9;
4 9;
5
6 4; 7;
7 1;3;9;
8 1;
9 3;4;5;6;
Đuôi Loto
0 1;
1 1;7;8;
2 2;3;3;
3 7;9;
4 2;6; 9;
5 1;9;
6 9;
7 1;6;
8 3;3;
9 3;3;4;7;

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 02/04/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 62909
Giải nhất 09387
Giải nhì 23902 06705
Giải ba 05649 11928 85591
77857 24772 73380
Giải tư 1057 4955 1981 8866
Giải năm 8906 2314 0248
6777 3183 8562
Giải sáu 262 654 029
Giải bảy 65 86 54 35
Đầu Loto
0 2;5;6;9;
1 4;
2 8;9;
3 5;
4 8;9;
5 4;4;5;7;7;
6 2;2;5;6;
7 2;7;
8 1;3;6;7;
9 1;
Đuôi Loto
0 8;
1 8;9;
2 6;6;7;
3 8;
4 1;5;5;
5 3;5;6;
6 6;8;
7 5;5;7;8;
8 2;4;
9 2;4;

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 01/04/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 19052
Giải nhất 64293
Giải nhì 66910 37980
Giải ba 03154 05297 37583
24357 50612 56159
Giải tư 1490 6212 7679 2105
Giải năm 4438 2763 4042
1066 7302 1099
Giải sáu 559 345 633
Giải bảy 09 93 06 38
Đầu Loto
0 2;5;6;9;
1 2;2;
2
3 3;8;8;
4 2;5;
5 2; 4;7;9;9;
6 3;6;
7 9;
8 3;
9 3;3;7;9;
Đuôi Loto
0 1;8;9;
1
2 1;1;4;5;
3 3;6;8;9;9;
4 5;
5 4;
6 6;
7 5;9;
8 3;3;
9 5;5;7;9;

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 31/03/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 36909
Giải nhất 46217
Giải nhì 56679 32203
Giải ba 29726 90557 54987
59727 68447 57932
Giải tư 5581 4902 3035 7503
Giải năm 2059 7871 4346
0991 7274 7688
Giải sáu 183 311 228
Giải bảy 69 90 28 81
Đầu Loto
0 2;3;3;9;
1 1;7;
2 6;7;8;8;
3 2;5;
4 6;7;
5 7;9;
6 9;
7 1;4;9;
8 1;1;3;7;8;
9 1;
Đuôi Loto
0 9;
1 1;7;8;8;9;
2 3;
3 8;
4 7;
5 3;
6 2;4;
7 1;2;4;5;8;
8 2;2;8;
9 5;6;7;

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 30/03/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 62135
Giải nhất 21141
Giải nhì 45857 86656
Giải ba 70417 47299 17041
28867 87844 03831
Giải tư 7920 9023 7131 8460
Giải năm 3372 5765 0633
8326 3811 4220
Giải sáu 752 057 840
Giải bảy 96 94 29 09
Đầu Loto
0 9;
1 1;7;
2 3;6;9;
3 1;1;3;5;
4 1;1;4;
5 2;6;7;7;
6 5;7;
7 2;
8
9 4;6;9;
Đuôi Loto
0 2;2;4;6;
1 1;3;3;4;4;
2 5;7;
3 2;3;
4 4;9;
5 3; 6;
6 2;5;9;
7 1;5;5;6;
8
9 2;9;

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 29/03/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 37869
Giải nhất 01431
Giải nhì 07900 66341
Giải ba 81079 95627 76989
10547 37486 34353
Giải tư 4618 5541 1854 0752
Giải năm 4990 2029 5211
9779 7249 7896
Giải sáu 717 867 363
Giải bảy 05 67 87 62
Đầu Loto
0 5;
1 1;7;8;
2 7;9;
3 1;
4 1;1;7;9;
5 2;3;4;
6 2;3;7;7;9;
7 9;9;
8 6;7;9;
9 6;
Đuôi Loto
0 9;
1 1;3;4;4;
2 5;6;
3 5;6;
4 5;
5
6 8;9;
7 1;2;4;6;6;8;
8 1;
9 2;4;6; 7;7;8;

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 28/03/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 49879
Giải nhất 61196
Giải nhì 55813 26560
Giải ba 66628 39458 53044
66883 94985 04961
Giải tư 0689 1252 7970 1626
Giải năm 4095 9503 8586
7026 3491 4985
Giải sáu 800 015 450
Giải bảy 07 82 98 90
Đầu Loto
0 3;7;
1 3;5;
2 6;6;8;
3
4 4;
5 2;8;
6 1;
7 9;
8 2;3;5;5;6;9;
9 1;5;6;8;
Đuôi Loto
0 5;6;7;9;
1 6;9;
2 5;8;
3 1;8;
4 4;
5 1;8;8;9;
6 2;2;8;9;
7
8 2;5;9;
9 7; 8;

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 27/03/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 20645
Giải nhất 21356
Giải nhì 10211 33955
Giải ba 57214 47997 59028
91075 81886 34229
Giải tư 7518 6879 1586 7174
Giải năm 4802 1007 6479
7659 8416 7869
Giải sáu 187 087 674
Giải bảy 84 38 18 25
Đầu Loto
0 2;7;
1 1;4;6;8;8;
2 5;8;9;
3 8;
4 5;
5 5;6;9;
6 9;
7 4;4;5;9;9;
8 4;6;6;7;7;
9 7;
Đuôi Loto
0
1 1;
2
3
4 1;7;7;8;
5 2;4; 5;7;
6 1;5;8;8;
7 8;8;9;
8 1;1;2;3;
9 2;5;6;7;7;

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 26/03/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 59619
Giải nhất 57086
Giải nhì 96937 20940
Giải ba 23515 63359 89273
67580 12104 65171
Giải tư 6781 8492 2432 0942
Giải năm 4059 1308 7139
7578 4915 1820
Giải sáu 728 921 919
Giải bảy 82 17 99 07
Đầu Loto
0 4;7;8;
1 5;5;7;9; 9;
2 1;8;
3 2;7;9;
4 2;
5 9;9;
6
7 1;3;8;
8 1;2;6;
9 2;9;
Đuôi Loto
0 2;4;8;
1 2;7;8;
2 3;4;8;9;
3 7;
4
5 1;1;
6 8;
7 1;3;
8 2;7;
9 1; 1;3;5;5;9;

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 25/03/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 16342
Giải nhất 75754
Giải nhì 28913 37346
Giải ba 86642 45535 81914
94696 52321 96022
Giải tư 8692 8838 9702 1399
Giải năm 7019 7237 7661
9492 5860 0770
Giải sáu 425 940 549
Giải bảy 39 42 11 77
Đầu Loto
0 2;
1 1;3;4;9;
2 1;2;5;
3 5;7;8;9;
4 2; 2;2;6;9;
5 4;
6 1;
7 7;
8
9 2;2;6;9;
Đuôi Loto
0 4;6;7;
1 1;2;6;
2 2;4; 4;4;9;9;
3 1;
4 1;5;
5 2;3;
6 4;9;
7 3;7;
8 3;
9 1;3;4;9;

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 24/03/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 88274
Giải nhất 06693
Giải nhì 53350 57784
Giải ba 04071 89897 75341
98348 75312 33461
Giải tư 9003 5952 0115 9805
Giải năm 3069 2189 5874
3454 1490 7942
Giải sáu 935 713 633
Giải bảy 29 09 32 39
Đầu Loto
0 3;5;9;
1 2;3;5;
2 9;
3 2;3;5;9;
4 1;2;8;
5 2;4;
6 1;9;
7 1;4; 4;
8 4;9;
9 3;7;
Đuôi Loto
0 5;9;
1 4;6;7;
2 1;3;4;5;
3 1;3;9;
4 5;7; 7;8;
5 1;3;
6
7 9;
8 4;
9 2;3;6;8;

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 23/03/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 59882
Giải nhất 35161
Giải nhì 80009 90230
Giải ba 27850 78279 76809
32621 30855 65708
Giải tư 4114 7900 0301 0473
Giải năm 6540 7127 8212
9532 2160 6720
Giải sáu 460 122 532
Giải bảy 85 51 42 16
Đầu Loto
0 1;8;9;9;
1 2;4;6;
2 1;2;7;
3 2;2;
4 2;
5 1;5;
6 1;
7 3;9;
8 2; 5;
9
Đuôi Loto
0 2;3;4;5;6;6;
1 2;5;6;
2 1;2;3;3;4;8;
3 7;
4 1;
5 5;8;
6 1;
7 2;
8
9 7;

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 22/03/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 95371
Giải nhất 07286
Giải nhì 23998 54295
Giải ba 30927 81184 68459
29360 97671 18598
Giải tư 3721 6102 6363 6756
Giải năm 7582 1471 1256
7423 3322 6997
Giải sáu 840 527 579
Giải bảy 21 91 03 69
Đầu Loto
0 2;3;
1
2 1;1;2;3;7;7;
3
4
5 6;6;9;
6 3;9;
7 1; 1;1;9;
8 2;4;6;
9 1;5;7;8;8;
Đuôi Loto
0 4;6;
1 2;2;7; 7;7;9;
2 2;8;
3 2;6;
4 8;
5 9;
6 5;5;8;
7 2;2;9;
8 9;9;
9 5;6;7;

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 21/03/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 81866
Giải nhất 15018
Giải nhì 97738 52425
Giải ba 46984 39393 23620
45649 07779 32333
Giải tư 6001 7698 5879 5739
Giải năm 2820 0426 8268
4363 6007 2889
Giải sáu 843 426 191
Giải bảy 87 13 52 56
Đầu Loto
0 1;7;
1 3;8;
2 5;6;6;
3 3;8;9;
4 3;9;
5 2;6;
6 3;6; 8;
7 9;9;
8 4;7;9;
9 1;3;8;
Đuôi Loto
0 2;2;
1 9;
2 5;
3 1;3;4;6;9;
4 8;
5 2;
6 2;2;5;6;
7 8;
8 1;3;6;9;
9 3;4;7;7;8;

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 20/03/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 35144
Giải nhất 48573
Giải nhì 21404 25165
Giải ba 28375 09425 17538
21595 56954 36845
Giải tư 2361 7750 2414 2861
Giải năm 8305 7081 7715
2463 0729 3143
Giải sáu 271 623 926
Giải bảy 87 23 54 37
Đầu Loto
0 4;5;
1 4;5;
2 3;3;5;6;9;
3 7;8;
4 3;4; 5;
5 4;4;
6 1;1;3;5;
7 1;3;5;
8 1;7;
9 5;
Đuôi Loto
0 5;
1 6;6;7;8;
2
3 2;2;4;6;7;
4 1;4; 5;5;
5 1;2;4;6;7;9;
6 2;
7 3;8;
8 3;
9 2;

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 19/03/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 15636
Giải nhất 19173
Giải nhì 85681 79930
Giải ba 13044 44402 18216
83995 78186 87187
Giải tư 6448 8599 4783 1398
Giải năm 6959 9932 2256
7373 4400 6765
Giải sáu 996 855 572
Giải bảy 33 44 22 51
Đầu Loto
0 2;
1 6;
2 2;
3 2;3;6;
4 4;4;8;
5 1;5;6;9;
6 5;
7 2;3;3;
8 1;3;6;7;
9 5;6;8;9;
Đuôi Loto
0 3;
1 5;8;
2 2;3;7;
3 3;7;7;8;
4 4;4;
5 5;6;9;
6 1;3; 5;8;9;
7 8;
8 4;9;
9 5;9;

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 18/03/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 78723
Giải nhất 05913
Giải nhì 42978 47997
Giải ba 12779 25923 66649
28808 79008 51224
Giải tư 4813 1627 6276 4906
Giải năm 6495 7729 2690
7389 9423 1047
Giải sáu 902 463 762
Giải bảy 82 29 25 53
Đầu Loto
0 2;6;8;8;
1 3;3;
2 3; 3;3;4;5;7;9;9;
3
4 7;9;
5 3;
6 2;3;
7 6;8;9;
8 2;9;
9 5;7;
Đuôi Loto
0 9;
1
2 6;8;
3 1;1;2; 2;2;5;6;
4 2;
5 2;9;
6 7;
7 2;4;9;
8 7;
9 2;2;4;7;8;

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 17/03/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 39399
Giải nhất 50264
Giải nhì 05861 93264
Giải ba 27209 38005 89679
63829 34307 28483
Giải tư 4711 8630 7059 6601
Giải năm 8554 0583 0657
3523 3494 1252
Giải sáu 639 625 190
Giải bảy 02 50 20 30
Đầu Loto
0 1;2;5;7;9;
1 1;
2 3;5;9;
3 9;
4
5 2;4;7;9;
6 1;4;4;
7 9;
8 3;3;
9 4;9;
Đuôi Loto
0 2;3;3;5;9;
1 1;6;
2 5;
3 2;8;8;
4 5;6;6;9;
5 2;
6
7 5;
8
9 2;3;5;7;9;

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 16/03/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 05667
Giải nhất 42692
Giải nhì 26834 13884
Giải ba 41197 48183 30209
40650 38977 31619
Giải tư 6327 7526 8813 8004
Giải năm 0083 3362 9225
6115 7179 7774
Giải sáu 970 842 546
Giải bảy 49 58 26 20
Đầu Loto
0 4;9;
1 3;5;9;
2 5;6;6;7;
3 4;
4 2;6;9;
5 8;
6 2;7;
7 4;7;9;
8 3;3;4;
9 2;7;
Đuôi Loto
0 2;5;7;
1
2 4;6;9;
3 1;8;8;
4 3;7;8;
5 1;2;
6 2;2;4;
7 2;6; 7;9;
8 5;
9 1;4;7;

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 15/03/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 12334
Giải nhất 51885
Giải nhì 94341 78676
Giải ba 86372 36161 53081
61157 25254 83626
Giải tư 9449 7299 9594 3832
Giải năm 0035 6600 7679
9485 8125 7951
Giải sáu 784 939 809
Giải bảy 91 02 59 66
Đầu Loto
0 2;9;
1
2 5;6;
3 2;4; 5;9;
4 1;9;
5 1;4;7;9;
6 1;6;
7 2;6;9;
8 1;4;5;5;
9 1;4;9;
Đuôi Loto
0
1 4;5;6;8;9;
2 3;7;
3
4 3; 5;8;9;
5 2;3;8;8;
6 2;6;7;
7 5;
8
9 3;4;5;7;9;

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 14/03/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 69169
Giải nhất 64118
Giải nhì 47084 42711
Giải ba 63859 14728 77445
27949 64742 81409
Giải tư 9407 4489 0999 1759
Giải năm 4014 9727 1414
9057 2299 3594
Giải sáu 630 802 403
Giải bảy 03 64 94 72
Đầu Loto
0 2;3;3;7;9;
1 1;4;4;8;
2 7;8;
3
4 2;5;9;
5 7;9;9;
6 4;9;
7 2;
8 4;9;
9 4;4;9;9;
Đuôi Loto
0 3;
1 1;
2 4;7;
3
4 1;1;6;8;9;9;
5 4;
6
7 2;5;
8 1;2;
9 4;5;5;6; 8;9;9;

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 13/03/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 91753
Giải nhất 54579
Giải nhì 90984 68978
Giải ba 89663 79417 27577
20491 00134 75715
Giải tư 7980 7928 8166 1878
Giải năm 7965 9154 7803
5279 9350 3131
Giải sáu 472 053 360
Giải bảy 43 74 60 49
Đầu Loto
0 3;
1 5;7;
2 8;
3 1;4;
4 3;9;
5 3; 3;4;
6 3;5;6;
7 2;4;7;8;8;9;9;
8 4;
9 1;
Đuôi Loto
0 5;6;6;8;
1 3;9;
2 7;
3 4;5; 5;6;
4 3;5;7;8;
5 1;6;
6 6;
7 1;7;
8 2;7;7;
9 4;7;7;

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 12/03/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 00212
Giải nhất 02044
Giải nhì 54494 32692
Giải ba 37525 42210 18702
87251 33797 01356
Giải tư 3464 3362 1268 3795
Giải năm 6389 7534 7475
0291 4719 1601
Giải sáu 593 102 749
Giải bảy 76 92 64 78
Đầu Loto
0 1;2;2;
1 2; 9;
2 5;
3 4;
4 4;9;
5 1;6;
6 2;4;4;8;
7 5;6;8;
8 9;
9 1;2;2;3;4;5;7;
Đuôi Loto
0 1;
1 5;9;
2 1; 6;9;9;
3 9;
4 3;4;6;6;9;
5 2;7;9;
6 5;7;
7 9;
8 6;7;
9 1;4;8;

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 11/03/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 68333
Giải nhất 15214
Giải nhì 41437 19271
Giải ba 81367 05175 83589
47586 69646 07575
Giải tư 7285 1688 9707 9289
Giải năm 0140 6399 9619
3239 3428 9131
Giải sáu 438 211 465
Giải bảy 99 79 10 72
Đầu Loto
0 7;
1 1;4;9;
2 8;
3 1;3; 7;8;9;
4 6;
5
6 5;7;
7 1;2;5;5;9;
8 5;6;8;9;9;
9 9;9;
Đuôi Loto
0 1;4;
1 1;3;7;
2 7;
3 3;
4 1;
5 6;7;7;8;
6 4;8;
7 3;6;
8 2;3;8;
9 1;3;7;8;8;9;9;

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 10/03/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 98352
Giải nhất 69888
Giải nhì 07390 71903
Giải ba 65258 30308 67847
24138 66905 28830
Giải tư 7379 8073 8480 8743
Giải năm 8680 0868 0855
7163 2615 5429
Giải sáu 906 799 400
Giải bảy 57 88 64 26
Đầu Loto
0 3;5;6;8;
1 5;
2 6;9;
3 8;
4 3;7;
5 2; 5;7;8;
6 3;4;8;
7 3;9;
8 8;8;
9 9;
Đuôi Loto
0 3;8;8;9;
1
2 5;
3 4;6;7;
4 6;
5 1;5;
6 2;
7 4;5;
8 3;5;6;8;8;
9 2;7;9;

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 09/03/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 3 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 97041
Giải nhất 66285
Giải nhì 61339 03320
Giải ba 97684 81378 67753
20613 13219 64710
Giải tư 5334 1854 9868 8120
Giải năm 7819 2869 7366
5797 7110 6682
Giải sáu 110 477 078
Giải bảy 86 29 28 10
Đầu Loto
0
1 3;9;9;
2 8;9;
3 4;9;
4 1;
5 3;4;
6 6;8;9;
7 7;8;8;
8 2;4;5;6;
9 7;
Đuôi Loto
0 1;1;1;1;2;2;
1 4;
2 8;
3 1;5;
4 3;5;8;
5 8;
6 6;8;
7 7;9;
8 2;6;7;7;
9 1;1;2;3;6;

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 08/03/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 7 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 71307
Giải nhất 20243
Giải nhì 17094 60989
Giải ba 31527 92382 96787
36794 48482 77297
Giải tư 5626 6650 0211 7778
Giải năm 1022 8863 9869
7124 5225 1665
Giải sáu 011 087 756
Giải bảy 52 14 44 43
Đầu Loto
0 7;
1 1;1;4;
2 2;4;5;6;7;
3
4 3;3;4;
5 2;6;
6 3;5;9;
7 8;
8 2;2;7;7;9;
9 4;4;7;
Đuôi Loto
0 5;
1 1;1;
2 2;5;8;8;
3 4;4;6;
4 1;2;4;9;9;
5 2;6;
6 2;5;
7 2;8;8;9;
8 7;
9 6;8;

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 07/03/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 03047
Giải nhất 58941
Giải nhì 47442 56737
Giải ba 55967 75948 24885
07736 02093 56900
Giải tư 7490 0152 5300 7005
Giải năm 8175 5037 6867
7425 8500 7138
Giải sáu 385 939 306
Giải bảy 33 86 49 82
Đầu Loto
0 5;6;
1
2 5;
3 3;6;7;7;8;9;
4 1;2;7; 8;9;
5 2;
6 7;7;
7 5;
8 2;5;5;6;
9 3;
Đuôi Loto
0 9;
1 4;
2 4;5;8;
3 3;9;
4
5 2;7;8;8;
6 3;8;
7 3;3;4; 6;6;
8 3;4;
9 3;4;

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 06/03/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 2 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 32939
Giải nhất 48545
Giải nhì 20648 62946
Giải ba 62598 61910 93128
18943 96213 41342
Giải tư 5481 8716 3949 0656
Giải năm 5841 9192 3950
6709 1625 9048
Giải sáu 974 010 130
Giải bảy 25 45 77 96
Đầu Loto
0 9;
1 3;6;
2 5;5;8;
3 9;
4 1;2;3;5;5;6;8;8;9;
5 6;
6
7 4;7;
8 1;
9 2;6;8;
Đuôi Loto
0 1;1;3;5;
1 4;8;
2 4;9;
3 1;4;
4 7;
5 2;2;4;4;
6 1;4;5;9;
7 7;
8 2;4;4;9;
9 3; 4;

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 05/03/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 6 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 87122
Giải nhất 64388
Giải nhì 51684 45089
Giải ba 15702 11869 95889
95412 35845 75289
Giải tư 3651 7848 0102 9621
Giải năm 1951 8583 0029
9692 0278 9912
Giải sáu 300 105 083
Giải bảy 75 26 18 99
Đầu Loto
0 2;2;5;
1 2;2;8;
2 1;2; 6;9;
3
4 5;8;
5 1;1;
6 9;
7 5;8;
8 3;3;4;8;9;9;9;
9 2;9;
Đuôi Loto
0
1 2;5;5;
2 1;1;2; 9;
3 8;8;
4 8;
5 4;7;
6 2;
7
8 1;4;7;8;
9 2;6;8;8;8;9;

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 04/03/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 58535
Giải nhất 12691
Giải nhì 00638 31420
Giải ba 57770 73871 09120
81336 55270 35872
Giải tư 7247 3943 1366 8508
Giải năm 4707 3421 6900
7216 1233 6993
Giải sáu 264 316 608
Giải bảy 42 62 65 51
Đầu Loto
0 7;8;8;
1 6;6;
2 1;
3 3;5; 6;8;
4 2;3;7;
5 1;
6 2;4;5;6;
7 1;2;
8
9 1;3;
Đuôi Loto
0 2;2;7;7;
1 2;5;7;9;
2 4;6;7;
3 3;4;9;
4 6;
5 3; 6;
6 1;1;3;6;
7 4;
8 3;
9

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 03/03/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ cn ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 17632
Giải nhất 94774
Giải nhì 16188 17377
Giải ba 04817 77472 39263
02216 51663 23400
Giải tư 4505 3347 3003 7595
Giải năm 5793 1299 3483
9811 6264 8486
Giải sáu 695 008 399
Giải bảy 40 14 44 37
Đầu Loto
0 3;5;8;
1 1;4;6;7;
2
3 2; 7;
4 4;7;
5
6 3;3;4;
7 2;4;7;
8 3;6;8;
9 3;5;5;9;9;
Đuôi Loto
0 4;
1 1;
2 3; 7;
3 6;6;8;9;
4 1;4;6;7;
5 9;9;
6 1;8;
7 1;3;4;7;
8 8;
9 9;9;

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 02/03/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 7 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 77433
Giải nhất 74982
Giải nhì 86227 74919
Giải ba 78519 65124 47963
10766 16187 87960
Giải tư 9494 1898 3887 7871
Giải năm 0791 6933 0328
3582 1207 8431
Giải sáu 741 053 377
Giải bảy 93 95 06 91
Đầu Loto
0 6;7;
1 9;9;
2 4;7;8;
3 1;3; 3;
4 1;
5 3;
6 3;6;
7 1;7;
8 2;2;7;7;
9 1;1;3;4;5;8;
Đuôi Loto
0 6;
1 3;4;7;9;9;
2 8;8;
3 3; 3;5;6;9;
4 2;9;
5 9;
6 6;
7 2;7;8;8;
8 2;9;
9 1;1;

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 01/03/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 4 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 71961
Giải nhất 83331
Giải nhì 77826 34607
Giải ba 42063 15142 67205
32829 72584 04871
Giải tư 7471 1023 0796 5943
Giải năm 6600 3416 2788
2153 6425 3770
Giải sáu 386 092 940
Giải bảy 21 23 65 46
Đầu Loto
0 5;7;
1 6;
2 1;3;3;5;6;9;
3 1;
4 2;3;6;
5 3;
6 1; 3;5;
7 1;1;
8 4;6;8;
9 2;6;
Đuôi Loto
0 4;7;
1 2;3;6; 7;7;
2 4;9;
3 2;2;4;5;6;
4 8;
5 2;6;
6 1;2;4;8;9;
7
8 8;
9 2;

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 29/02/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 39648
Giải nhất 89254
Giải nhì 83310 67194
Giải ba 17553 16513 90168
81966 67408 22446
Giải tư 2546 1126 7889 3202
Giải năm 8654 2727 2819
4960 8883 8030
Giải sáu 429 531 092
Giải bảy 28 92 23 99
Đầu Loto
0 2;8;
1 3;9;
2 3;6;7;8;9;
3 1;
4 6;6;8;
5 3;4;4;
6 6;8;
7
8 3;9;
9 2;2;4;9;
Đuôi Loto
0 1;3;6;
1 3;
2 9;9;
3 1;2;5;8;
4 5;5;9;
5
6 2;4;4;6;
7 2;
8 2;4; 6;
9 1;2;8;9;

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 28/02/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 77645
Giải nhất 06477
Giải nhì 84305 38394
Giải ba 71202 93049 90021
21978 87788 04853
Giải tư 0790 0256 2861 3114
Giải năm 7552 7033 7276
1129 7595 4489
Giải sáu 652 476 788
Giải bảy 67 96 37 17
Đầu Loto
0 2;5;
1 4;7;
2 1;9;
3 3;7;
4 5; 9;
5 2;2;3;6;
6 1;7;
7 6;6;7;8;
8 8;8;9;
9 4;5;6;
Đuôi Loto
0 9;
1 2;6;
2 5;5;
3 3;5;
4 1;9;
5 4; 9;
6 5;7;7;9;
7 1;3;6;7;
8 7;8;8;
9 2;4;8;

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 27/02/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 36209
Giải nhất 22265
Giải nhì 97620 79071
Giải ba 17063 61654 47294
39697 85597 98822
Giải tư 5624 5402 3167 0381
Giải năm 7878 9350 3316
8097 0986 7762
Giải sáu 378 568 805
Giải bảy 85 80 61 76
Đầu Loto
0 2;5;9;
1 6;
2 2;4;
3
4
5 4;
6 1;2;3;5;7;8;
7 1;6;8;8;
8 1;5;6;
9 4;7;7;7;
Đuôi Loto
0 2;5;8;
1 6;7;8;
2 2;6;
3 6;
4 2;5;9;
5 6;8;
6 1;7;8;
7 6;9;9;9;
8 6;7;7;
9

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 26/02/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 27234
Giải nhất 61620
Giải nhì 29442 71430
Giải ba 71285 37989 62482
67475 65703 34114
Giải tư 4653 9878 4471 1839
Giải năm 0133 7292 8297
0646 4652 3382
Giải sáu 424 832 419
Giải bảy 63 88 24 56
Đầu Loto
0 3;
1 4;9;
2 4;4;
3 2;3;4; 9;
4 2;6;
5 2;3;6;
6 3;
7 1;5;8;
8 2;2;5;8;9;
9 2;7;
Đuôi Loto
0 2;3;
1 7;
2 3;4;5;8;8;9;
3 3;5;6;
4 1;2;2;3;
5 7;8;
6 4;5;
7 9;
8 7;8;
9 1;3;8;

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 25/02/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 15545
Giải nhất 85710
Giải nhì 17410 30692
Giải ba 77641 63547 40180
61070 59567 02946
Giải tư 5607 7989 8806 1262
Giải năm 0689 4410 5587
5247 7619 8861
Giải sáu 204 487 280
Giải bảy 16 06 98 51
Đầu Loto
0 4;6;6;7;
1 6;9;
2
3
4 1;5; 6;7;7;
5 1;
6 1;2;7;
7
8 7;7;9;9;
9 2;8;
Đuôi Loto
0 1;1;1;7;8;8;
1 4;5;6;
2 6;9;
3
4
5 4;
6 1;4;
7 4;4;6;8;8;
8 9;
9 1;8;8;

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 24/02/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 57333
Giải nhất 81369
Giải nhì 30504 76199
Giải ba 33651 22945 66456
46182 39290 34970
Giải tư 7837 6860 3636 6890
Giải năm 1619 7224 1740
4222 1496 0442
Giải sáu 247 752 331
Giải bảy 43 44 35 45
Đầu Loto
0 4;
1 9;
2 2;4;
3 1;3; 5;6;7;
4 2;3;4;5;5;7;
5 1;2;6;
6 9;
7
8 2;
9 6;9;
Đuôi Loto
0 4;6;7;9;9;
1 3;5;
2 2;4;5;8;
3 3; 4;
4 2;4;
5 3;4;4;
6 3;5;9;
7 3;4;
8
9 1;6;9;

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 23/02/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 16053
Giải nhất 88635
Giải nhì 25337 63488
Giải ba 59775 29439 27290
24040 82530 67189
Giải tư 0547 6741 7941 7289
Giải năm 7824 5469 8625
7168 1204 5983
Giải sáu 308 973 820
Giải bảy 79 00 93 45
Đầu Loto
0 4;8;
1
2 4;5;
3 5;7;9;
4 1;1;5;7;
5 3;
6 8;9;
7 3;5;9;
8 3;8;9;9;
9 3;
Đuôi Loto
0 2;3;4;9;
1 4;4;
2
3 5; 7;8;9;
4 2;
5 2;3;4;7;
6
7 3;4;
8 6;8;
9 3;6;7;8;8;

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 22/02/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 82488
Giải nhất 52311
Giải nhì 07072 42726
Giải ba 40481 49867 76166
29399 36193 63578
Giải tư 9404 2834 6012 1448
Giải năm 4126 1347 1048
7295 7820 8038
Giải sáu 450 637 460
Giải bảy 25 70 90 13
Đầu Loto
0 4;
1 1;2;3;
2 5;6;6;
3 4;7;8;
4 7;8;8;
5
6 6;7;
7 2;8;
8 1;8;
9 3;5;9;
Đuôi Loto
0 2;5;6;7;9;
1 1;8;
2 1;7;
3 1;9;
4 3;
5 2;9;
6 2;2;6;
7 3;4;6;
8 3;4;4;7;8;
9 9;

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 21/02/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 99937
Giải nhất 73548
Giải nhì 40187 24052
Giải ba 45049 69513 00318
99864 37934 67528
Giải tư 9969 4749 3131 7918
Giải năm 5983 3688 4919
7340 8836 1898
Giải sáu 661 051 291
Giải bảy 08 64 72 91
Đầu Loto
0 8;
1 3;8;8;9;
2 8;
3 1;4;6;7;
4 8;9;9;
5 1;2;
6 1;4;4;9;
7 2;
8 3;7;8;
9 1;1;8;
Đuôi Loto
0 4;
1 3;5;6;9;9;
2 5;7;
3 1;8;
4 3;6;6;
5
6 3;
7 3; 8;
8 1;1;2;4;8;9;
9 1;4;4;6;

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 20/02/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 57406
Giải nhất 97758
Giải nhì 37216 24939
Giải ba 30032 78750 31430
43822 43341 22605
Giải tư 7939 8580 7131 0783
Giải năm 0866 9656 7260
4515 7573 3621
Giải sáu 592 419 079
Giải bảy 68 18 78 00
Đầu Loto
0 5;6;
1 5;6;8;9;
2 1;2;
3 1;2;9;9;
4 1;
5 6;8;
6 6;8;
7 3;8;9;
8 3;
9 2;
Đuôi Loto
0 3;5;6;8;
1 2;3;4;
2 2;3;9;
3 7;8;
4
5 1;
6 1;5;6;
7
8 1;5;6;7;
9 1;3;3;7;

XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc ngày 19/02/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 75801
Giải nhất 19995
Giải nhì 93219 56742
Giải ba 13459 21260 02582
01053 92502 27859
Giải tư 1440 1020 4024 9170
Giải năm 0057 6215 3858
8144 3559 8224
Giải sáu 554 331 982
Giải bảy 64 85 24 66
Đầu Loto
0 1; 2;
1 5;9;
2 4;4;4;
3 1;
4 2;4;
5 3;4;7;8;9;9;9;
6 4;6;
7
8 2;2;5;
9 5;
Đuôi Loto
0 2;4;6;7;
1 3;
2 4;8;8;
3 5;
4 2;2;2;4;5;6;
5 1;8;9;
6 6;
7 5;
8 5;
9 1;5;5;5;

XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 18/02/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 39903
Giải nhất 64007
Giải nhì 94691 49556
Giải ba 47851 91743 87428
63645 97610 97288
Giải tư 0270 5179 3109 4524
Giải năm 3849 9190 0418
6950 1098 3962
Giải sáu 093 429 132
Giải bảy 56 97 14 64
Đầu Loto
0 3; 7;9;
1 4;8;
2 4;8;9;
3 2;
4 3;5;9;
5 1;6;6;
6 2;4;
7 9;
8 8;
9 1;3;7;8;
Đuôi Loto
0 1;5;7;9;
1 5;9;
2 3;6;
3 4;9;
4 1;2;6;
5 4;
6 5;5;
7 9;
8 1;2;8;9;
9 2;4;7;

XSMB » XSMB thứ 7 » Xổ số miền Bắc ngày 17/02/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 58294
Giải nhất 03133
Giải nhì 84216 14018
Giải ba 87942 42677 33889
80351 42249 29632
Giải tư 4666 5495 8905 6655
Giải năm 5821 1407 8445
7612 9721 1589
Giải sáu 062 725 757
Giải bảy 73 92 62 67
Đầu Loto
0 5;7;
1 2;6;8;
2 1;1;5;
3 2;3;
4 2;5;9;
5 1;5;7;
6 2;2;6;7;
7 3;7;
8 9;9;
9 2;4; 5;
Đuôi Loto
0
1 2;2;5;
2 1;3;4;6;6;9;
3 3;7;
4 9;
5 2;4;5;9;
6 1;6;
7 5;6;7;
8 1;
9 4;8;8;

XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc ngày 16/02/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 34864
Giải nhất 00693
Giải nhì 97331 18776
Giải ba 56995 55805 26599
22435 58098 35835
Giải tư 8683 1661 7450 8941
Giải năm 8695 2954 6320
0276 2666 1431
Giải sáu 720 634 467
Giải bảy 98 29 58 84
Đầu Loto
0 5;
1
2 9;
3 1;1;4;5;5;
4 1;
5 4;8;
6 1;4; 6;7;
7 6;6;
8 3;4;
9 3;5;5;8;8;9;
Đuôi Loto
0 2;2;5;
1 3;3;4;6;
2
3 8;9;
4 3;5;6; 8;
5 3;3;9;9;
6 6;7;7;
7 6;
8 5;9;9;
9 2;9;

XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc ngày 15/02/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 48331
Giải nhất 33214
Giải nhì 95565 75869
Giải ba 85035 50958 42526
30662 77408 94544
Giải tư 6513 1726 6179 2439
Giải năm 2241 5718 6452
7022 5061 7065
Giải sáu 333 911 376
Giải bảy 51 10 20 70
Đầu Loto
0 8;
1 1;3;4;8;
2 2;6;6;
3 1; 3;5;9;
4 1;4;
5 1;2;8;
6 1;2;5;5;9;
7 6;9;
8
9
Đuôi Loto
0 1;2;7;
1 1;3; 4;5;6;
2 2;5;6;
3 1;3;
4 1;4;
5 3;6;6;
6 2;2;7;
7
8 1;5;
9 3;6;7;

XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc ngày 14/02/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 17670
Giải nhất 67840
Giải nhì 87976 05804
Giải ba 15037 87341 44090
35540 11601 11274
Giải tư 6083 0603 6674 3990
Giải năm 4637 1874 2362
2894 1326 2503
Giải sáu 951 967 787
Giải bảy 53 22 15 54
Đầu Loto
0 1;3;3;4;
1 5;
2 2;6;
3 7;7;
4 1;
5 1;3;4;
6 2;7;
7 4;4;4;6;
8 3;7;
9 4;
Đuôi Loto
0 4;4;7; 9;9;
1 4;5;
2 2;6;
3 5;8;
4 5;7;7;7;9;
5 1;
6 2;7;
7 3;3;6;8;
8
9

XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc ngày 13/02/2024

XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ 5 ngày
Notice: Undefined variable: day in /home/xosotrdg0oyx/domains/xosotructuyen.vn/public_html/wp-content/themes/xoso/functions/fn-mienbac.php on line 488
Đặc biệt 39100
Giải nhất 22276
Giải nhì 21547 14250
Giải ba 25123 77887 46966
34620 73311 14277
Giải tư 6749 3710 6705 8203
Giải năm 1050 0680 0240
0711 5203 7214
Giải sáu 944 182 395
Giải bảy 63 99 31 02
Đầu Loto
0 2;3;3;5;
1 1;1;4;
2 3;
3 1;
4 4;7;9;
5
6 3;6;
7 6;7;
8 2;7;
9 5;9;
Đuôi Loto
0 1;2;4;5;5;8;
1 1;1;3;
2 8;
3 2;6;
4 1;4;
5 9;
6 6;7;
7 4;7;8;
8
9 4;9;